dla Firm
Uncategorized

Potrzebujesz efektywnego zespołu ? Wspieraj Swoją Kadrę w Rozwoju ! – warsztaty dla FIRM

Muzykoterapia głosem – profesjonalna oferta dla FIRM oparta na praktyce ciała, głosu i oddechu, wspierająca efektywną integrację i komunikację zespołów, przeciwdziałająca wypaleniu zawodowemu.:

  • WARSZTAT „INTEGRACJA i KOMUNIKACJA z dźwiękiem dla zespołu” – innowacyjne podejście! Warsztaty wspierające w budowaniu zespołu i przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu prowadzone w oparciu o Muzykoterapię głosem oraz ćwiczenia rozwojowe z zakresu integracji i komunikacji. Realne doświadczenie pracy z ciałem, głosem i oddechem oraz wyobraźnią pozwala na sprawcze działanie grupy zawodowej, czy projektowej.
  • SZKOLENIA dla MÓWCÓW dotyczące pracy z głosem, pracy z mikrofonem i na scenie. Wspierające mówców, szefów, koordynatorów, prelegentów, nauczycieli, artystów, etc., dla których ważna jest dobra prezentacja przed publicznością. W ramach indywidualnych lub grupowych spotkań pracujemy nad poprawną emisją głosu, postawą ciała i poczuciem bezpieczeństwa na scenie, budując satysfakcjonującą autoprezentację. Poznajemy sposoby na radzenie sobie ze stresem i termą. Metoda obejmuje szereg ćwiczeń, które pozwalają z sukcesem realizować wystąpienia publiczne.
  • KONFERANSJERKA: prowadzenie konferencji, spotkań biznesowych, eventów firmowych i artystycznych. Towarzyszę od projektu do finalnego wydarzenia, dzieląc się szerokim doświadczeniem organizacyjnym i koordynacyjnym. Na scenie z uważnością czuwam nad przebiegiem scenariusza, dbając o wszelkie szczegóły i reagując na nagłe zmiany. Tworzę wspierającą atmosferę zarówno dla występujących jak i dla słuchaczy.

Współpracuję z Firmami, Urzędami, Organizacjami pozarządowymi, Agendami Kultury i Oświaty.
Kreatywny i zgodny zespół to wielka wartość, dlatego ważny jest rozwój każdej osoby, by móc z sukcesem realizować działania i wyzwania w swojej Firmie.

Zapraszam.
Nawiązując współpracę z uwagą wsłuchuję się w Państwa potrzeby, by stworzyć satysfakcjonujące szkolenie, warsztat, prelekcję, czy scenariusz wydarzenia. Dbając o najdrobniejsze szczegóły wspieram Państwa działania w podniesieniu wartości Firmy.

KONTAKT:
szalasrozwoju@gmail.com
503 070 813

Mariola Rodzik-Ziemiańska – trenerka rozwoju osobistego, muzykoterapeutka głosem, konferansjerka i koordynatorka, aktorka pieśni i wokalistka.
– Nominowana do nagrody Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2007 i 2016 w dziedzinie Kultura.
– Nagrodzona w 2013r. przez Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za pobudzanie świadomości kulturalnej i wrażliwości na sztukę oraz wspieranie rozwoju grup artystycznych i indywidualnych twórców.
– Muzykoterapia GŁOSEM powstała jako projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”,
obecnie dzielimy się jego efektem.
❗️ Zapraszamy do współpracy.


Informacje o warsztacie „INTEGRACJA i KOMUNIKACJA z dźwiękiem dla zespołu”:

Muzykoterapia Głosem to profesjonalne wsparcie w budowaniu efektywnego zespołu.
Dobry zespół to taki, który w sytuacjach kryzysowych nie popada w panikę, który podczas trudnych zadań, czy działania pod presją „nie traci głowy” i jest sprawczy.

Z pomocą przychodzi innowacyjna metoda „Muzykoterapia Głosem” oparta na fizyce dźwięku, psychologii i muzykoterapii, która wspiera rozwój osobisty każdego uczestnika sesji na wielu poziomach.

PRAKTYKA: Poprzez osobiste doświadczenie pracy z ciałem, głosem, oddechem i wyobraźnią oraz głęboką relaksację wspartą muzyką instrumentów muzykoterapeutycznych i etnicznych uczestnicy warsztatu uwalniają ciało ze zbędnych napięć, nabierają pewności siebie oraz głębokiego poczucia wspólnoty, które jest niezbędne w jednomyślnym działaniu dla dobra firmy.
Ćwiczenia z zakresu integracji i komunikacji oraz refleksja powodują uświadomienie ograniczeń i odnalezienie efektywnych rozwiązań.
Podczas warsztatu prowadząc grupę przez proces odreagowania stresu oraz głęboką relaksację, tworzymy wspólną przestrzeń do tego, by na nowo zbudować fundament grupy i wzmocnić poczucie wartości zarówno zespołu jak i każdego uczestnika sesji.
EFEKTY:
Analiza problemów wśród uczestników warsztatu i trenerska konsultacja powodują zrozumienie i rozwiązanie konfliktów, zniesienie blokad, prowadząc do wyjścia z impasu, poprawy relacji w grupie.
Praktyka ta wspiera w rozwoju kreatywnego działania, świeżego spojrzenia na zadania, inspiruje i pomaga osiągnąć emocjonalną równowagę, niezbędną w działaniu grupy o różnorodnych właściwościach. Pozwala odreagować stres, przeciwdziałając wypaleniu zawodowemu pracowników, zespołów oraz kadry zarządzającej firmą.

Muzykoterapia Głosem wspiera działania w firmie m.in  dla poprawy:
– dobrej komunikacji,
– swobodnej improwizacji,
– wzmocnienia motywacji,
– efektywnej autoprezentacji,
– satysfakcjonujących wystąpień publicznych,
– sprawczego zarządzania zespołem i relacjami w grupie,
– owocnego kontaktu z klientem i wewnątrz zespołu.


Szczegółowe programy sesji prześlę w odpowiedzi na Państwa indywidualne potrzeby.

Organizacja warsztatu: Pracujemy indywidualnie lub w grupach, maksymalnie 15 osobowych,
Potrzebna duża sala warsztatowa, karimaty oraz koce i woda dla uczestników.
Czas trwania jednego warsztatu to minimum 4 godziny szkoleniowe.

Inwestycja: 1 godzina szkoleniowa 200-300 zł w zależności od ilości osób oraz koszty dojazdu.
Rozliczenie w oparciu o umowę zlecenie lub Fakturę bez Vat.


ProwadzącaMariola Rodzik-Ziemiańska – trenerka rozwoju osobistego, muzykoterapeutka głosem, aktorka pieśni. Terapeutka prowadząca warsztaty „Muzykoterapii Głosem” w Szałasie Rozwoju w Rybniku oraz w U-zdrowisku w Jastrzębiu Zdroju; aktorka pieśni i wokalistka Projektu Mrzenie oraz formacji Zawiało; założycielka Portu Sztuki; konferansjerka i koordynatorka wydarzeń społecznych, artystycznych i biznesowych; starsza specjalistka ds. artystycznych i edukacji kulturowej prowadząca Teatr KorzeniGalerię pod Oknem i Silnik Poezji w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach. Współtwórczyni Studio Mayazz; Wiceprezes Stowarzyszenia z Wyboru – organizatora Szkoły z Wyboru.

– certyfikowana Trenerka Zrównoważonego Rozwoju EQF 5 – Szkoła Trenerów MERITUM w Katowicach,
– certyfikowana Terapeutka Metody Muzykoterapii Integralnej – ASTO we Wrocławiu,
– Aktorka Pieśni – Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, Kurs Ziemia-Pieśń,
– mgr inż. Geoinżynierii – Politechnika Wrocławska, Wydział Górnictwa i Geologii.
– Odbyła wiele szkoleń i warsztatów, m.in.: Porozumienie bez przemocy NVC, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Świadome oddychanie, Terapia Akceptacji i Zaangażowania (Acceptance & Commitment Therapy ACT), a także szkolenia psychologiczne, muzykoterapeutyczne, pracę z ciałem i oddechem, praktyki aktorskie i wokalne z zakresu śpiewu klasycznego, jazzowego, gospel oraz śpiewu archaicznego.

Nominowana do nagrody Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2007 i 2016 w dziedzinie Kultura.
Nagrodzona w 2013r. przez Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za pobudzanie świadomości kulturalnej i wrażliwości na sztukę oraz wspieranie rozwoju grup artystycznych i indywidualnych twórców.