Moja muzyka

Projekt MRZenie↗

Muzyczna ekspresja wokół tętniącego rytmu, gitarowej fali, poezji i improwizacji głosowej w stylu blues/rock/etno/electro

Formacja Zawiało ↗

Muzyka etniczna i historia Słowian, szczególnie pieśni tradycyjne Ziem Karpackich, czyli „Od Bałkanów po Słowiańszczyznę”.

TOMrzy ↗

Montażyści muzyczno-poetyccy, którzy na warsztat biorą elektroniczne dźwięki z wersami poezji wszelakiej.


Projekt MRZenie – Wynurza się Człowiek

TOMrzy – Tęczowy Duszek – wiersz Marii Konopnickiej

Projekt MRZenie i Teatr Mariana Bednarka – Szmaty

TOMrzy i Teatr Mariana Bednarka – Kukły

TOMrzy – Wieszak – wiersz Adama Marka

TOMrzy – Adumu – wiersz Leszka Sobeczko

Zawiało – Sowa na gaju

Zawiało – Skikav Horobejko
Spektakl To Nie Koniec Świata – poezja, muzyka, taniec – Miłosz / Zawiało / Vivero / Navras