Dla Firm

Muzykoterapia Głosem to profesjonalne wsparcie w budowaniu efektywnego zespołu, pozwalające odreagować stres i przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu pracowników, zespołów oraz kadry zarządzającej firm, organizacji wsparcia społecznego i instytucji kultury.

Dobry zespół to taki, który w sytuacjach kryzysowych nie popada w panikę, który podczas trudnych zadań, czy działania pod presją „nie traci głowy” i jest sprawczy.
Z pomocą przychodzi innowacyjna metoda „Muzykoterapia Głosem” oparta na fizyce dźwięku, psychologii i muzykoterapii, która wspiera rozwój osobisty każdego uczestnika sesji na wielu poziomach.

Poprzez osobiste doświadczenie pracy z ciałem, głosem i oddechem oraz głęboką relaksację wspartą muzyką instrumentów muzykoterapeutycznych i etnicznych uczestnicy warsztatu uwalniają ciało ze zbędnych napięć, nabierają pewności siebie oraz głębokiego poczucia wspólnoty, które jest niezbędne w jednomyślnym działaniu dla dobra firmy.
Podczas warsztatu prowadząc grupę przez proces odreagowania stresu oraz głęboką relaksację, tworzymy wspólną przestrzeń do tego, by na nowo zbudować fundament grupy i wzmocnić poczucie wartości zarówno zespołu jak i każdego uczestnika sesji. Praktyka ta wspiera w rozwoju kreatywnego działania, świeżego spojrzenia na problemy, inspiruje i pomaga osiągnąć emocjonalną równowagę, niezbędną w działaniu grupy o różnorodnych właściwościach.
Muzykoterapia Głosem wspiera działania m.in  w zakresie komunikacji, swobodnej improwizacji, wzmocnionej motywacji, autoprezentacji oraz satysfakcjonujących wystąpień publicznych, zarządzania zespołem i relacjami w grupie, a także owocnego kontaktu ze sobą nawzajem i z klientem.

Nawiązując współpracę z uwagą wsłuchuję się w Państwa potrzeby by stworzyć sesję Muzykoterapii Głosem, która poprawi jakość pracy Państwa zespołu, pozwoli im na poczucie wspólnoty, odkryje na nowo wspólne wartości i zapewni satysfakcję w działaniu.

Kreatywny i zgodny zespół to wielka wartość każdej firmy. Warto  inwestować w rozwój swojej firmy i pracowników by realizować z sukcesem kolejne wyzwania.

Szczegółowe programy sesji prześlę w odpowiedzi na Państwa indywidualne potrzeby.

Zapraszam
szalasrozwoju@gmail.com
503 070 813


Prowadzącą: Mariola Rodzik-Ziemiańska – trenerka rozwoju osobistego, terapeutka, autorka metody “Muzykoterapia Głosem”; aktorka pieśni, wokalistka formacji „Zawiało” i „Projektu MRZenie”; założycielka „Portu Sztuki”; starsza specjalistka ds. artystycznych i edukacji kulturowej w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach. Wiceprezes Stowarzyszenia z Wyboru, współzałożycielka Szkoły z Wyboru, która propaguje naturalne metody edukacji. Prowadząca zespoły od wizji po sprawcze wykonanie zadania. Sprawna koordynacja, delikatna mediacja i dobra komunikacja dbająca o emocje grupy, to wartości którymi kieruje się w pracy zespołowej.

  • certyfikowana Terapeutka Metody Muzykoterapii Integralnej – ASTO we Wrocławiu,
  • certyfikowana Trenerka Zrównoważonego Rozwoju EQF 5 – Szkoła Trenerów MERITUM,
  • Aktorka pieśni – Kurs Ziemia-Pieśń w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, • mgr inż. Geoinżynierii – Politechnika Wrocławska, Wydział Górnictwa i Geologii.
  • Odbyła wiele kursów i warsztatów, m.in.: Porozumienie bez przemocy NVC, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Świadome oddychanie, Terapia Akceptacji i Zaangażowania (Acceptance & Commitment Therapy ACT), a także szkolenia psychologiczne, muzykoterapeutyczne, pracę z ciałem i oddechem, praktyki aktorskie i wokalne z zakresu śpiewu klasycznego, jazzowego, gospel oraz śpiewu archaicznego.