O mnie

Jako holistyczna terapeutka i trenerka rozwoju osobistego odkrywam i przybliżam Wam naturalną metodę „Muzykoterapia Głosem”. Jestem aktorką pieśni i wokalistką, tworzę teksty i muzykę, wykonuję własne pieśni intuicyjne przy akompaniamencie instrumentów etnicznych i muzykoterapeutycznych. Prowadząc praktykę dźwiękową, wspieram każdego w odkrywaniu mocy płynącej z naturalnego głosu, który uwalnia napięcia, niweluje stres, relaksuje i regeneruje, wspierając zdrowie, a wraz z nim poczucie własnej wartości i sprawczości, budząc kreację, jednocześnie poszerzając możliwości głosowe.


Muzykoterapia Głosem to holistyczna metoda, która może wesprzeć każdego, zarówno osoby pracujące głosem zawodowo, jak i nie wykorzystujące głosu w zawodzie, a poszukujące różnorodnych dróg rozwoju osobistego i autoterapii.
Łącząc wiedzę wielu dziedzin, głównie: muzykoterapii, psychologii, psychosomatyki, energetyki ciała oraz geologii, teatru, muzyki i fizyki dźwięku, a także wieloletnie doświadczenie terapeutyczne, trenerskie i sceniczne, stworzyłam metodę muzykoterapii głosem opartą na pacy z ciałem, głosem i oddechem w celu odkrywania mocy naturalnego głosu.


Prowadzę warsztaty, szkolenia, sesje indywidualne i grupowe, dla dorosłych i dla dzieci.
W umówionych terminach dla firm, w placówkach rozwojowych, oświatowych, opiekuńczych, itp.
Regularnie: – w Szkole z Wyboru w Rybniku.

Polecam „Muzykoterapię głosem” w różnych odsłonach:

 • sesje muzykoterapii głosem,
 • treningi pracy z ciałem głosem i oddechem,
 • treningi kompetencji społecznych,
 • treningi rozwoju osobistego,
 • warsztaty integracji i komunikacji dla firm,
 • szkolenia dla mówców.

  Zapraszam do współpracy!
  Mariola Rodzik-Ziemiańska
  503 070 813
  szalasrozwoju@gmail.com


Intuicja śpiewa dla mnie codziennie pieśń, która unosi każdą szczęśliwą chwilę do granic wzruszenia i koi każdy ból straty, odrzucenia, osamotnienia. Pozwala wyśpiewać niewypowiedziane emocje.
To dzięki tej Nucącej jestem sobą w pełni i stoję w swojej prawdzie. W każdej chwili zwątpienia ona wspiera mnie, zabiera w podróż po dźwiękach…. a kiedy wracam… już wiem!
Rozlewam się wtedy szeroko i obejmuję wszystko spokojem, jak dolina rzeki mojego dzieciństwa…

Mariola Rodzik-Ziemiańska - Muzykoterapia Głosem
Mariola Rodzik-Ziemiańska – Muzykoterapia Głosem

Oficjalne BIO:
Mariola Rodzik-Ziemiańska – muzykoterapeutka głosem, aktorka pieśni i trenerka rozwoju osobistego, terapeutka prowadząca warsztaty grupowe oraz sesje indywidulane pracy z ciałem, głosem i oddechem w autorskiej metodzie „Muzykoterapia Głosem”, cyklicznie w Szkole z Wyboru, Uzdrowisku i Meritum; wokalistka Projektu Mrzenie; starsza specjalistka ds. artystycznych w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach. Wiceprezeska Stowarzyszenia z Wyboru.
Prywatnie Żona i Matka, w wolnych chwilach dziergająca na drutach MazziWool. Od 2003r. mieszka w Rybniku. Jej dzieciństwo związane było z folklorem Pogórzan Wschodnich na Podkarpaciu.

Wykształcenie:
– w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Terapie holistyczne w profilaktyce stresu i wspieraniu zdrowia – Akademia Górnośląska w Katowicach,
– certyfikowana Terapeutka Metody Muzykoterapii Integralnej – ASTO we Wrocławiu,
– certyfikowana Trenerka Rozwoju EQF 5 – Szkoła Trenerów MERITUM w Katowicach,
– aktorka pieśni – Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, Kurs Ziemia-Pieśń,
– mgr inż. Geoinżynierii – Politechnika Wrocławska, Wydział Górnictwa i Geologii.
– Odbyła wiele szkoleń i warsztatów, m.in.: Porozumienie bez przemocy NVC, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Świadome oddychanie, Terapia Akceptacji i Zaangażowania (Acceptance & Commitment Therapy ACT), a także szkolenia psychologiczne, muzykoterapeutyczne, pracę z ciałem i oddechem, praktyki aktorskie i wokalne z zakresu śpiewu klasycznego, jazzowego, gospel oraz śpiewu archaicznego.

Nominowana do nagrody Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2007 i 2016 w dziedzinie Kultura.
Nagrodzona w 2013r. przez Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za pobudzanie świadomości kulturalnej i wrażliwości na sztukę oraz wspieranie rozwoju grup artystycznych i indywidualnych twórców.


Kilka słów o ścieżce jaką podążam (dla zaciekawionych):

Edukacja artystyczna towarzyszy mi od najmłodszych lat. Muzyka to moje życie i tradycja rodzinna. Początkowo Babcia – Maria Ziemiańska uczyła mnie pieśni ludowych, a Tata – Leon Ziemiański nauczył mnie grać na dzwonkach chromatycznych melodie z lat 20-stych. Z czasem podjęłam naukę gry na akordeonie w Ognisku Muzycznym w GOKiW Haczów, później w Szkole Muzycznej w Krośnie (jako wolny słuchacz). Występowałam jako wokalistka Orkiestry Dętej OSP „Fire Band” w Brzozowie. Pierwsze kroki na scenie stawiałam w wieku kilku lat w regionalnym zespole teatralnym przy KGW Trześniów, a następnie w grupie teatralnej w „Klubie pod Kolumnami” we Wrocławiu. Korzystałam z wielu prywatnych lekcji oraz warsztatów śpiewu i aktorstwa. Łącząc zaś ukochaną muzykę i teatr uczyłam się w Studium Musicalowym CAPITOL we Wrocławiu, jednocześnie studiując na Politechnice Wrocławskiej. Po ukończeniu studiów geoinżynierskich kontynuowałam praktyki głosowe na Śląsku w ramach warsztatów: śpiewu archaicznego w Ośrodku Edukacji Kulturalnej w GCK, śpiewu jazzowego „Voicingers” oraz w Akademii Gospel w Katowicach, następnie we Wrocławiu w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego w ramach Kursu Ziemia-Pieśń.

Wspierałam twórczo i organizacyjnie wiele różnorodnych inicjatyw społeczno-kulturalnych, początkowo wraz z Rodziną na Podkarpaciu, następnie samodzielnie we Wrocławiu, a obecnie wraz z Mężem w Rybniku, tym samym zdobywając szerokie doświadczenie koordynacyjne.

Metod terapeutycznych uczyłam się w Szkole Trenerów Meritum w Katowicach i w Ośrodku Terapeutycznym ASTO we Wrocławiu, a także podczas osobistej terapii oraz wielu szkoleń, warsztatów i kursów: psychologicznych, muzykoterapeutycznych, pracy z ciałem i oddechem, m.in. Muzykoterapia Integralna, Porozumienie bez przemocy NVC, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Świadome oddychanie, Terapia Akceptacji i Zaangażowania (Acceptance & Commitment Therapy ACT).
Obecnie poszerzam wiedzę w Akademii Górnośląskiej na studiach podyplomowych – kierunek „Terapie Holistyczne w profilaktyce stresu i wspieraniu zdrowia”. Podążając za swoim powołaniem od wielu lat samodzielnie eksperymentuje i prowadzę badania, by tworzyć holistyczną metodę „Muzykoterapii Głosem”, jednocześnie zgłębiając literaturę z zakresu muzykoterapii, psychosomatyki, energetyki ciała i fizyki dźwięku.


Doświadczenie:
W 1999 roku rozpoczęłam prowadzenie zajęć teatralnych dla młodzieży w Klubie Filmowym “FOSA” przy Politechnice Wrocławskiej. Po studiach na Politechnice podjęłam pracę w branży „Geologii inżynierskiej” i jednocześnie realizowałam projekty społeczno-kulturalne na Śląsku. Skupiałam środowisko artystyczne pod szyldem „Portu Sztuki” w Rybniku, organizując wieczory poezji, koncerty, performance teatralne w przestrzeni miasta. Prowadziłam zajęcia artystyczne dla dzieci w “Klubie Małego Artysty” w Fundacji Elektrowni Rybnik. Pracowałam jako instruktorka i koordynatorka wielu projektów, współpracując z rybnickimi agendami kultury i stowarzyszeniami: “Uwagi wARTe” i “Instytut Społeczny Silesia” oraz warszawską fundacją “Mały Kolberg” i podkarpackim Stowarzyszeniem „Przestrzeń Twórcza”.
Obecnie pracuję w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach na stanowisku o szerokim zakresie działań: artystycznych, edukacyjnych i organizacyjnych, od planu, po finalną realizację projektów.

Jako trenerka rozwoju osobistego prowadziłam treningi pracy z głosem i oddechem dla wielu grup teatralnych i śpiewaczych na Śląsku i Podkarpaciu, pracowałam jako instruktorka, trenerka rozwoju i koordynatorka m.in. w ramach Festiwalu „PKS” i „Port Sztuki” w Fundacji Elektrowni Rybnik, w projekcie „Tradycja w działaniu” Fundacji Mały Kolberg z Warszawy, w Szkole Trenerów w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego „Meritum” , również w ramach Festiwalu „Endorfiny” i „Maszkety” w Katowicach.
W Domu Kultury prowadzę Teatr Korzeni dla dorosłych pracujących wykorzystując metody terapeutyczne w rozwoju grupy. Obecnie prowadzę cykliczne sesje Muzykoterapii Głosem w Szkole z Wyboru w Rybniku, a także w Katowicach w Meritum i w Uzdrowisku w Jastrzębiu Zdroju. Przeprowadziłam wiele warsztatów Muzykoterapii Głosem w placówkach oświatowych dla dzieci i nauczycieli, w placówkach opiekuńczych dla dorosłych i w firmach wspierając integrację zespołów i przeciwdziałając wypaleniu zawodowemu.


Muzyczne działania w zakładce Moja muzyka
Aktualne działania artystyczne to:
Muzykoterapeutyczne ETNO
Projekt MRZenie
Teatr Korzeni dla dorosłych w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach.