Warsztaty dla szkół i przedszkoli

Szanowni Państwo,
proponujemy przeprowadzenie zajęć arteterapeutycznych w Państwa placówce,
cyklicznych lub jednorazowych warsztatów dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz nauczycieli.

Proponujemy spotkania w trzech odsłonach:
dla dzieci:
1. „Melodie baśni – tworzenie baśni muzykoterapeutycznej”,
2. “Muzykoterapia Głosem na styku kultury i oświaty”,
dla nauczycieli:
3. „Relaksacja plastyczno-muzyczna”.


dla DZIECI:
ad. 1. „Melodie baśni – tworzenie baśni muzykoterapeutycznej” nauka uważności, wzajemnego słuchania, cierpliwości i kompetencji społecznych.

Zapraszamy dzieci do wspólnego tworzenia opowieści. W słowie i muzyce odnajdziemy inspiracje
do kreatywnej i rozwojowej zabawy. W ramach spotkania poznamy różnorodne instrumenty
etnicznie i muzykoterapeutyczne ucząc się uważności. Wspólnie stworzymy orkiestrę, której melodia przyniesie baśń powstającą „tu i teraz” w oparciu o inspiracje dzieci.
Czeka was dobra zabawa i refleksja wspierająca dzieci w nauce uważności, cierpliwości, komunikacji i granic, czyli nabywaniu kompetencji społecznych.
Rozbudzimy wenę, by odkrywać osobisty potencjał i kształtować zdolności artystyczne, szczególnie literackie i muzyczne. Muzykoterapia niesie ze sobą moc wyjątkowych wrażeń dźwiękowych przynoszących korzyści zdrowotne, które wspierają rozwój każdego człowieka.

Warsztat prowadzi Mariola Rodzik-Ziemiańska BIO

Koszt udziału w jednych warsztatach: 30 zł od dziecka. Warsztat obejmuje 2 godziny szkoleniowe wraz z instrumentami do dyspozycji dzieci.


ad. 2. Zajęcia “Muzykoterapia Głosem na styku kultury i oświaty” nauka nazywania i wyrażania emocji, budowania relacji i kreatywności, to innowacyjna edukacja kulturowa obejmująca terapię muzyką, słowem i plastyką, w której zakresie znalazły się audycje i sesje arteterapeutyczne.

W ramach warsztatów oferujemy zajęcia muzykoterapeutyczne połączone z działaniami plastycznymi. Dzięki połączeniu muzyki i plastyki tworzymy przestrzeń sprzyjającą rozwojowi dzieci na wielu płaszczyznach. W trakcie zajęć uczestnicy otrzymują narzędzia z zakresu nazywania i wyrażania emocji, komunikacji, asertywności oraz kreatywności i uważności. Pracujemy na płaszczyźnie arteterapeutycznej, wykorzystując proces grupowy, który wspieramy “Porozumieniem bez Przemocy” (NVC). Dzieci uczą się budowania relacji wolnych od oceniania, odrzucania, wspierających poczucie własnej wartości na bazie poczucia wspólnoty w grupie, w celu harmonijnego rozwoju osobistego.

Program poszczególnych zajęć w cyklu lub do wyboru jako jedne warsztat:
Czas jednego warsztatu to 1,5 h (2×45 min.)

I zajęcia “Emocje BARW”:
Tematyka zajęć wspiera uczestników w nazywaniu emocji i wyrażaniu ich w muzyce i plastyce, co pomaga dzieciom w odreagowaniu napięć, a także pozwala im obudzić w sobie kreację wykraczającą poza schematy. Nazywanie emocji wspiera ich w radzeniu sobie z nimi tak, by czuły się bezpiecznie i znajdowały dla siebie swój wyjątkowy i jedyny
sposób wyrażania siebie, bez poczucia odrzucenia, bez oceniania. Każda emocja jest potrzebna i dobra.
Proces: Spotkanie rozpoczynamy rundką powitalną, przedstawiamy się sobie wraz z określeniem koloru , który towarzyszy nam w danej chwili. Każde dziecko ma swobodę wypowiedzi. Kolejnym krokiem jest wspólne muzykowanie. Podczas sesji muzykoterapeutycznej stwarzamy przestrzeń do swobodnego eksplorowania dźwięków i wyrażania własnej ekspresji. Następnie dajemy dzieciom narzędzia do malowania, a w tle gra muzyka na żywo. Tworzymy inspirujące warunki do twórczości, by dzieci wczuły się w działanie. Plastyczne zajęcia obejmują malowanie suchymi pastelami, a tematyka dotyczy wyobrażenia barwy, która wspiera wyrażanie emocji w danej chwili. Dzieci odpowiadają na pytanie: Jakim kolorem jesteś dzisiaj, pod którym kryje się określenie tego co dzisiaj czujesz.
Podsumowanie: Na koniec zajęć odbywa się rundka podsumowująca. Wspieramy dzieci w nazywaniu emocji, w akceptacji różnorodnych emocji, pokazujemy powiązanie kolorów z emocjami. Rozmowa o emocjach pomaga dzieciom zrozumieć ich znaczenie, a także poznać sposoby radzenia sobie z nimi. Dzielimy się z uczestnikami wnioskiem,
że wszystkie emocje są potrzebne i warto je obserwować bez oceny, wsłuchując się w osobiste potrzeby.
Materiały: suche pastele, kredki woskowe, papier A3 gramatura 200g.

II zajęcia “Granice BARW”:
Tematyka zajęć wspiera uczestników w nawiązywaniu relacji w taki sposób by szanować granice swoje i innych. Praca plastyczna wyraźnie pokazuje, że zachowanie granic wymaga od nas uważności na innych. Proces twórczy pozwala zauważyć dzieciom to, jak ważne jest dbanie o granice, by każdy zachował swoją tożsamość i wartość. To właśnie granice pozwalają nam na komfortowe relacje. Wspólna zabawa instrumentami, wymiana i dzielenie się nimi wspiera dzieci w pogodzeniu się ze zmianą.
Proces: Spotkanie rozpoczynamy rundką powitalną, przedstawiamy się sobie ponownie, mówiąc o tym jakie zwierzę lubimy najbardziej, co pokazuje nam że, każdy jest inny, jednocześnie szukamy wspólnych płaszczyzn. Następnie zapraszamy dzieci do tworzenia witrażu z kolorowych bibuł, w którym sami wyznaczają granice kolorów i kształtów.
Zadajemy dzieciom pytania w trakcie pracy: Co od czego oddzielają? Jak się z tym czują, kiedy dzielą przestrzeń?
W tym czasie gra muzyka relaksacyjna na żywo. Po skończeniu pracy plastycznej wspólnie muzykujemy dzieląc się i wymieniając instrumentami. Uczymy w tym czasie dzieci nie wyrywać sobie instrumentów, dzielić się nimi z szacunkiem prosić i godzić się z tym, że nie zawsze nasze chcenie musi być spełnione.
Podsumowanie: Na koniec zajęć odbywa się rundka podsumowująca. Oglądamy prace plastyczne na tle okna i rozmawiamy dzieląc się swoim doświadczeniem, w odpowiedzi na pytanie: Co czułeś podczas pracy plastycznej?. Wspieramy dzieci w dzieleniu się emocjami, opowiadaniu o trudnościach oraz w akceptacji tego co jest. Pokazujemy jak ważne są granice i kiedy warto je zastosować, odpowiadając na pytania: Kiedy potrzebujesz być sam jak to innym powiesz? Kiedy zachowanie innych cię denerwuje, co robisz?
Materiały: kolorowe okienka, paski papieru w kolorze okienek, paski kolorowych bibułek, kleje. Dziurkacz, sznurek, papier A4 gramatura 180g.

III zajęcia “Komunikacja BARW”:
Tematyka zajęć wspiera uczestników w nawiązywaniu relacji, co wymaga wychodzenia z własnej strefy komfortu. Komunikacja wymaga od nas podążania za swoimi emocjami, by wchodzić w relacje nie przekraczając granic swoich i innych osób. Mieszanie różnych struktur, kształtów i materiałów pozwala zobaczyć społeczną różnorodność, różne potrzeby, które nami kierują, by ze spokojem i szacunkiem dzielić wspólną przestrzeń.
Proces: Spotkanie rozpoczynamy rundką powitalną, przedstawiamy się sobie wyrażając swoje potrzeby, które towarzyszą nam w danej chwili. Każde dziecko ma swobodę wypowiedzi. Kolejnym krokiem jest podjęcie próby zadbania o potrzeby każdego, na tyle na ile jest to możliwe, lub odłożenie potrzeby do spełnienia na później. W trakcie pracy plastycznej zadajemy pytania: Jak się czujesz? Czego potrzebujesz?. Następnie tworzymy przestrzeń relaksacji, gdzie dzieci leżą na dywanie i gra muzyka relaksacyjna na żywo. Uczą się swobodnie oddychać i wypoczywać. Kolejnym krokiem jest praca plastyczna polegająca na usypywaniu mandali z różnych materiałów. Na koniec pracy plastycznej tworzymy wspólną orkiestrę muzykoterapeutyczną.
Podsumowanie: Na finał zajęć dzielimy się doświadczeniem jakie towarzyszyło nam w pracy plastycznej i wspólnym muzykowaniu. Rozmawiamy o trudnościach w komunikacji różnych materiałów, o wnikaniu jednych w drugie i o tym w jaki sposób wchodzić w relacje z szacunkiem do innych. Rozmawiamy o różnorodności i o tym, że każdy jest jedyny
i wyjątkowy, i nie ma gorszych i lepszych, po prostu jesteśmy inni, a także o tym jak widzimy i słyszymy innych i jak komunikujemy swoje potrzeby innym i samym sobie. Odpowiadamy na pytania: Kiedy czegoś od kogoś potrzebuję, jak o to pytam? Jak wołasz o pomoc? Zwracamy uwagę na to czy mówimy bezpośrednio o swojej potrzebie. Uczymy dzieci tego, że każdy ma prawo być sobą i wspieramy w akceptacji siebie i innych w różnorodności.
Materiały: naturalne materiały: nasiona, liście, kasze, klej, papier A4 gramatura 200g.

Sesje arteterapeutyczne prowadzą dwie edukatorki zaangażowane w promowanie edukacji bliskiej naturze i podążającej za dziećmi, współzałożycielki Stowarzyszenia i Szkoły z Wyboru w Rybniku.
Mariola Rodzik-Ziemiańska – muzykoterapeutka głosem, trenerka rozwoju osobistego, aktorka pieśni i wokalistka (Szałas Rozwoju – Muzykoterapia Głosem).
Agata Górny – edukatorka pedagogiki Waldorfskiej i Montessori, pasjonatka arteterapii (Bajkowe Pięterko).
Koszty: Cykl trzech spotkań warsztatowych obejmuje 6 godzin szkoleniowych wraz z materiałami plastycznymi i zestawem instrumentów muzykoterapeutycznych.
Koszt udziału w jednych warsztatach: 30 zł od dziecka za 2 h szkoleniowe.
Koszt udziału w cyklu 3 warsztatów 80 zł od dziecka – 6 godzin szkoleniowych.


dla NAUCZYCIELI:
ad. 3 „Relaksacja plastyczno-muzyczna” – spotkania warsztatowe dla nauczycieli wdrażające metodykę zajęć arteterapeutycznych z programu „Muzykoterapia głosem – na styku kultury i oświaty” w formie dwóch trzygodzinnych warsztatów (łącznie 6 godzin szkoleniowych). Spotkania obejmują nabywanie narzędzi do pracy z dziećmi przez własne doświadczenie. W ramach warsztatów proponujemy relaksację dla nauczycieli przy muzyce na żywo, połączoną z pracą plastyczną (zapewniamy materiały). Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie po odbyciu szkolenia.

Koszty:
Koszt udziału w obu warsztatach: 100 zł od osoby. (zapewniamy materiały, pracujemy w grupach od 10 do 15 osób).

Zapraszamy do współpracy!
edukacjazwyboru@gmail.com
503 070 813