Muzykowanie na dywanie – Muzykoterapia głosem dla dzieci

Zapraszamy na indywidualne i kameralne sesje Muzykoterapii Głosem – „Muzykowanie na dywanie” dla dzieci
TERMINY zajęć: czwartki dwa razy w miesiącu

 • Maluszki od 3 m-ca życia do 3 lat z opiekunami, g. 16:45-17:30
 • Przedszkolaki w wieku od 4 do 6 lat, g. 18:00-18:45
 • Zajęcia indywidualne w umówionym terminie
  Na wszystkich zajęciach dostępna woda i herbata.

  Kontakt: 503 070 813
  muzykoterapiaglosem@gmail.com
  Inwestycja: 120 zł / 45 min

W ramach spotkania: śpiewanki, kołysanki, wierszowanki, improwizacje bajkoterapeutyczne, masaż dźwiękiem, orkiestra muzykoterapeutyczna, doświadczenie emocji w dźwiękach, śpiew, głęboka refleksja przynosząca przepracowanie ważnych tematów dziecięcych i rodzicielskich.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach „Muzykoterapii głosem” dzieci osłuchują się z muzyką, dźwiękami, naśladują je i same tworzą. Na zajęciach występują zróżnicowane i naturalnie wynikające rytmy i skale, wykraczające poza te słyszane w masmediach. Doświadczenie to przyczynia się do głębokiego rozwoju pasji muzycznych u dzieci w przyszłości. 
W ramach zajęć ważnym jest kontakt z innymi dziećmi oraz rozwijanie kompetencji społecznych pod czułą opieką prowadzącej.

Muzykoterapeutyczne doświadczenia wprowadzane od najmłodszych lat wspierają rozwój intelektualny w różnorodnych kierunkach oraz rozwój pasji muzycznych.
Efekty są długofalowe i nie zawsze można zaobserwować je od razu, czasem potrzebny jest dłuższy proces i uczestnictwo w wielu zajęciach. Warto doświadczać i sprawdzać, jak dziecko reaguje. Na zajęciach jest sporo ciszy bez słów, porozumiewamy się językiem muzyki. 
Praktykujemy w przestrzeni pozwalającej na swobodne reakcje i spontaniczne zaangażowanie w miarę gotowości dziecka. Działamy w wolności, bez przymusu wspierając każde zachowanie i to aktywne i to pozornie bierne. Czasami na działanie trzeba spokojnie poczekać.

Muzykoterapia Głosem niesie ze sobą moc wyjątkowych wrażeń muzycznych i korzyści zdrowotnych, które wspierają rozwój każdego człowieka. Dzięki wibracji własnego głosu i dźwięków pochodzących z instrumentów etnicznych, w atmosferze odprężenia uwalniamy ciało z napięć, z stresów, nadmiarów i niewyrażonych emocji. Naturalny głos wpływa korzystnie na całe ciało i umysł, wspiera układ fizyczny, psychiczny i emocjonalny. 


Szerszych informacji udziela prowadząca: 503 070 813
Mariola Rodzik-Ziemiańska – terapeutka holistyczna, trenerka rozwoju osobistego, muzykoterapeutka głosem, aktorka pieśni.

– w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Terapie holistyczne w profilaktyce stresu i wspieraniu zdrowia – Akademia Górnośląska w Katowicach,
– certyfikowana Terapeutka Metody Muzykoterapii Integralnej – ASTO we Wrocławiu,
– certyfikowana Trenerka Rozwoju EQF 5 – Szkoła Trenerów MERITUM w Katowicach,
– aktorka pieśni – Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, Kurs Ziemia-Pieśń,
– mgr inż. Geoinżynierii – Politechnika Wrocławska, Wydział Górnictwa i Geologii.
– Odbyła wiele szkoleń i warsztatów, m.in.: Porozumienie bez przemocy NVC, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Świadome oddychanie, Terapia Akceptacji i Zaangażowania (Acceptance & Commitment Therapy ACT), a także szkolenia psychologiczne, muzykoterapeutyczne, pracę z ciałem i oddechem, praktyki aktorskie i wokalne z zakresu śpiewu klasycznego, jazzowego, gospel oraz śpiewu archaicznego.
Nagrodzona w 2013r. przez Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za pobudzanie świadomości kulturalnej i wrażliwości na sztukę oraz wspieranie rozwoju grup artystycznych i indywidualnych twórców.

 BIO
Muzykoterapia Głosem
Szałas Rozwoju