Muzykowanie na dywanie
Uncategorized

Muzykowanie na Dywanie – dla dzieci od 3 m-ca życia z opiekunami

Czwartki, dwa razy w miesiącu.

Zapraszamy na indywidualne i kameralne sesje Muzykoterapii Głosem – „Muzykowanie na dywanie” dla dzieci.

W ramach spotkania: śpiewanki, kołysanki, wierszowanki, improwizacje bajkoterapeutyczne, masaż dźwiękiem, orkiestra muzykoterapeutyczna, doświadczenie emocji w dźwiękach, śpiew, głęboka refleksja przynosząca przepracowanie ważnych tematów dziecięcych i rodzicielskich.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach „Muzykoterapii głosem” dzieci osłuchują się z muzyką, dźwiękami, naśladują je i same tworzą. Na zajęciach występują zróżnicowane i naturalnie wynikające rytmy i skale, wykraczające poza te słyszane w masmediach. Doświadczenie to przyczynia się do głębokiego rozwoju pasji muzycznych u dzieci w przyszłości. 
W ramach zajęć ważnym jest kontakt z innymi dziećmi oraz rozwijanie kompetencji społecznych pod czułą opieką prowadzącej.

Muzykoterapeutyczne doświadczenia wprowadzane od najmłodszych lat wspierają rozwój intelektualny w różnorodnych kierunkach oraz rozwój pasji muzycznych.
Efekty są długofalowe i nie zawsze można zaobserwować je od razu, czasem potrzebny jest dłuższy proces i uczestnictwo w wielu zajęciach. Warto doświadczać i sprawdzać, jak dziecko reaguje. Na zajęciach jest sporo ciszy bez słów, porozumiewamy się językiem muzyki. 
Praktykujemy w przestrzeni pozwalającej na swobodne reakcje i spontaniczne zaangażowanie w miarę gotowości dziecka. Działamy w wolności, bez przymusu wspierając każde zachowanie i to aktywne i to pozornie bierne. Czasami na działanie trzeba spokojnie poczekać.

Muzykowanie na dywanie
  • Maluszki od 3 m-ca życia do 3 lat z opiekunami, g. 16:45-17:30
  • Przedszkolaki w wieku od 4 do 6 lat, g. 18:00-18:45
  • Zajęcia indywidualne w umówionym terminie
    Na wszystkich zajęciach dostępna woda i herbata.

Zapisy: podając Imię i Nazwisko opiekuna i dziecka, oraz wiek dziecka, nr telefonu
muzykoterapiaglosem@gmail.com
503 070 813
Inwestycja: 120 zł / 45 min

Prowadząca: Mariola Rodzik-Ziemiańska: terapeutka holistyczna i trenerka rozwoju, muzykoterapeutka głosem i aktorka pieśni BIO