Grafika: na białym tle dwie bryły napisy i logotypy
Uncategorized

Projekt Muzykoterapia Głosem – na styku kultury i oświaty

„Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”. Operatorem programu w województwie śląskim jest Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego.” oraz „Honorowy Patronat Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego”

Projekt Muzykoterapia Głosem – na styku kultury i oświaty, który zrealizujemy wspólnie ze Szkoła z Wyboru, rozwija skrzydła jeszcze pełniej dzięki wsparciu Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego

Inicjatywa „Muzykoterapia głosem – na styku kultury i oświaty” to innowacyjna edukacja kulturowa obejmująca terapię muzyką, słowem i plastyką, w której zakresie znajdą się audycje i sesje muzykoterapeutyczne – arteterapeutyczne oraz
informacje metodyczne. Projekt ma charakter edukacyjno-animacyjny oraz arteterapeutyczny i przeznaczony jest dla młodszych dzieci oraz ich nauczycieli i opiekunów.

Dzięki wieloletnim doświadczeniom w pracy z dziećmi opartej na arteterapii jesteśmy w stanie zapewnić szeroki wachlarz wsparcia dla oświaty. W ramach inicjatywy wdrażać będziemy: różne dziedziny sztuki, głównie muzykę w towarzystwie plastyki, naukę przez zabawę w nurcie NVC (Porozumienie bez przemocy), sesje muzykoterapeutyczne, audycje muzykoterapeutyczne nagrane lub prowadzone na żywo, podczas których odbywać będą się prace plastyczne.
Zrealizowane przez nas materiały o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, audycje i sesje uzupełniać będą podstawę programową obowiązującą dzieci wczesnoszkolne i przedszkolne w performatywnych i eksperymentalnych
działaniach. Tworzymy tym samym bazę inspiracji dla nauczycieli i opiekunów, by budować i rozwijać więź kultury z oświatą.

Do projektu zaprosiliśmy palcówki edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11
Bajkowe Pięterko Niepubliczny Punkt Przedszkolny
Szkoła z Wyboru – punk opieki dla dzieci będących w ED


Naszym celem jest tworzenie przyjaznej i rozwojowej przestrzeni naturalnej edukacji dla dzieci oraz tworzenie innowacyjnej oferty edukacyjnej dla placówek publicznych i zajęcia pozaszkolne.

Zrealizujemy wspólnie warsztaty dla dzieci i dorosłych. Muzykoterapia Głosem współpracuje ze Stowarzyszeniem z Wyboru, które skupia swoją działalność wokół „Szkoły z Wyboru”. Stowarzyszenie istnieje od 2018 roku i w swoim dorobku ma realizację projektów łączących kulturę i oświatę: „Pikniki na Kampusie” w Rybniku, jako wakacyjną ofertę promującą sztukę i edukację oraz projekt „Warsztaty przyrodniczo-matematyczne ze Szkołą z Wyboru”, w ramach którego zrealizowaliśmy cykl pozaszkolnych warsztatów dla dzieci szkolnych i przedszkolnych oraz przyszkolny ogródek. Członkowie stowarzyszenia od lat realizują projekty na styku kultury i oświaty i pragną podzielić się swoim doświadczeniem.